Vertrouwenspersoon

Iedereen wil graag op een normale manier behandeld worden. Toch gebeurt het wel eens, dat dingen niet zo gaan, zoals jij graag wilt. Looise AV wil een veilige vereniging zijn, waar iedereen zich thuis voelt en waar de leden met plezier hun sport kunnen beoefenen.

Helaas kunnen ongewenste omgangsvormen overal voorkomen. Looise AV doet haar best ongewenst gedrag zo veel mogelijk te voorkomen en als het voorkomt, de gevolgen te minimaliseren.
Eén van de stappen, die Looise AV heeft gezet, is het aanstellen van een vertrouwenspersoon. Je kunt bij de vertrouwenspersoon terecht, als je geconfronteerd wordt met ongewenst gedrag.

Wat is ongewenst gedrag?
In verband met ongewenst gedrag kan je o.a. denken aan:

 • (Cyber) pesten en treiteren;
 • Roddelen en negeren;
 • Discriminatie;
 • Agressie en geweld;
 • Machtsmisbruik;
 • Seksuele intimidatie (o.a. seksueel getinte opmerkingen, ongewenst fysiek contact, aanranding).

Dat gedrag ongewenst is, is soms heel duidelijk, bijvoorbeeld slaan, aanranding of chanteren. Soms is dat wat minder duidelijk. De één vindt iets een grapje, terwijl de ander het als pesten ervaart. In alle situaties geldt: “wat ongewenst is, dat bepaal jij zelf”.

Wat doe je bij ongewenst gedrag?
In eerste instantie bespreek je het met degene, die ongewenst gedrag vertoont. Of als dat lastig is, ga je naar de trainers. Als je dat moeilijk vindt, niet kunt of je je verhaal liever deelt met een onafhankelijk persoon, kun je terecht bij de vertrouwenspersoon.

Wat kun je van de vertrouwenspersoon verwachten?
De vertrouwenspersoon:

 • Luistert naar je verhaal;
 • Biedt de eerste ondersteuning;
 • Maakt een inschatting van de ernst van de situatie;
 • Geeft advies over de te nemen stappen;
 • Begeleidt, indien gewenst, bij de te ondernemen stappen richting een oplossing;
 • Ondersteunt, indien het een strafbaar feit betreft (aanranding, verkrachting,
  mishandeling) bij het doen van aangifte bij de politie.

De vertrouwenspersoon handelt alleen op jouw verzoek of bij jongere kinderen op
verzoek van de ouders. Voor alle stappen die de vertrouwenspersoon onderneemt is jouw
toestemming vereist. De vertrouwenspersoon waarborgt altijd de vertrouwelijkheid.

Wie is de vertrouwenspersoon en hoe vind je die?
Je kunt de vertrouwenspersoon als volgt bereiken:

 Naam Adres   Telefoonnummer e-mailadres 
Nader te bepalen