Coronavirus Update vanaf 4 mei 2020.

De wedstrijden van Looise AV zijn afgelast tot eind juli 2020.

De algemene vergadering werd verschoven naar 19 oktober 2020.

Vanaf 4 mei kan er terug voorzichtig begonnen worden met trainen op onze piste in Tessenderlo, mits enkele duidelijke afspraken en voorwaarden. Het dient te gebeuren in kleine groepjes van maximum (altijd dezelfde) 3 personen.

Er zullen in Tessenderlo voorlopig geen trainingen doorgaan voor jeugdatleten tot en met miniem.

Aanwezigheid op de piste van mensen uit de risicogroepen wordt “expliciet afgeraden”!!

Hiermee wordt bedoeld: al wie 65+ is, diabetici, personen met hart-, long- of nieraandoeningen en personen met een verzwakt immuunsysteem!

Wie verkouden is, hoest, keelpijn of andere ziekteverschijnselen heeft, blijft thuis!

Enkel atleten, trainers of bestuursleden krijgen toegang tot de accommodatie en enkel voor de duur van de training. Ouders dienen hun kinderen af te zetten en door te rijden. Er zal niet toegelaten worden dat iemand onder de tent blijft zitten tot de training gedaan is!

Wie de piste betreedt, dient eerst zijn handen te ontsmetten/wassen!

De toegang tot kleedkamers, douches en kantine zijn nog altijd verboden. Ook ons powerkot en materiaalkot mogen niet gebruikt worden.

De tafels en stoelen onder ons overdekt terras werden opgeruimd en afgeschermd.

Het is niet toegelaten dat men deze toch zou gebruiken of dat men in onze tent blijft rondhangen en samentroepen!

Atleten die wensen te trainen op de piste, dienen contact te nemen met hun trainer, of, indien zij geen specifieke trainer hebben, met de voorzitter. Zonder ‘afspraak’ kan er NIET getraind worden op onze piste!

Ook voor de onderafdelingen dienen atleten best hun trainer te contacteren.

De trainers zullen verdere onderrichtingen en raadgevingen geven. Zij kregen hiervoor de nodige toelichtingen.

Voorlopig zal er geen hoogspringen of polsstokspringen getraind worden.

Er wordt gestreefd naar een zo maximaal mogelijke spreiding van de trainingsgroepjes in tijd en ruimte. Toch zullen er soms enkele verschillende groepjes tegelijkertijd op de piste aan het trainen zijn: Het is de bedoeling dat die onderling steeds voldoende afstand bewaren!

Het uiteindelijke doel is om iedereen zo veilig mogelijk te laten trainen, maar vooral: Om iedereen gezond te houden!!

Er zullen controles gebeuren op het strikt naleven van de veiligheidsvoorschriften!

Geniet van de hernieuwde mogelijkheid van trainen op de piste, maar ‘Keep it safe’!

Alleen zo zal er kunnen doorgegroeid worden naar het ‘nieuwe normaal’!

Leave a Reply

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *